KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

Penilaian Ideal Peribadi Organisasi

Mohon masukkan No. Kad Pengenalan anda.

Aplikasi ini menyemak maklumat daripada HRMIS dan mendaftarkan maklumat anda dalam iNSAN. Sila pastikan emel yang didaftarkan dalam HRMIS adalah akaun emel anda sendiri bagi menjamin privasi dan kerahsiaan maklum balas anda dalam penilaian ini. Pihak urusetia tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku penyebaran maklumat peribadi anda jika anda menggunakan emel kumpulan (groupmail).

Data HRMIS adalah tertakluk kepada pengemaskinian anda dan pegawai sumber manusia di agensi masing-masing.