UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)

Maklum Balas Pelanggan 2024

YBhg. Tan Sri/ Dato’ Seri/ Datuk/ Dato’/ Datin/ Dr./ Tuan/ Puan,


Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung tahap pengamalan nilai-nilai murni di jabatan/agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada tuan/puan. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan jabatan/agensi ini, sila beri maklum balas kepada pernyataan-pernyataan yang berikut dalam konteks semasa. Kami menghargai maklum balas yang jujur dan rasional daripada anda. Maklum balas yang diberikan adalah Sulit.


Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mengisi soal selidik ini.


UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)